påvirket av narkotika / legemidler

Vi hjelper alle!

 

Vi kaller oss Promilleadvokaten, og på våre hjemmesider er det promille som er det gjennomående tema. Vi vil likevel understreke at vi hjelper alle som er involvert i kjøring i påvirket tilstand. Ikke bare de som har kjørt påvirket av alkohol.

 

Beregning av påvirkningsgrad

Blir man mistenkt for promillekjøring blir det tatt blodprøve eller utåndingsprøve og man får et nøyaktig svar på hvor påvirket man er.

Ved påvirkning av legemidler og/eller narkotika er ikke dette så lett, og det må foretas grundigere individuelle undersøkelser av den mistenkte. Bl.a. må det tas høyde for tilvenning.

For noen få år siden ble det imidlertid utarbeidet en forskrift hvor en rekke stoffer ble klassifisert og sammenlignet med påvrikning av alkohol.

 

 

I forskriften er en rekke stoffer ramset opp og det er angitt grenser for påvrikning.

Men i motsetning til promillekjøring er det kun angitt tre nivå for påvirkning. Det er den nederste starffbarhetsgrense, deretter er det mengden av stoff som tilsvarer en påvirkning på 0,5 promille og den siste er mengden av stoff som tilsvarer en påvirkning på 1,2 promille.

Det blir således ikke foretatt en så nøyaktig vurdering som ved promille, kun om man er over, 0,2, 0,5 eller 1,2 promille.

Ved en endring i forskriften - som trådte i kraft den 01.02.16 - kom det flere stoffer til på listen.

 

Dersom man går på legemidler som kan påvirke kjøreegenskapene bør man undersøke om disse er omfattet av de nye stoffene.

 

Ta kontakt for nærmere informasjon om stoffene her.